wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Gmina Wołomin

Urząd Miejski w Wołominie - Wydarzenia bieżące...

Informacje:

Data Tytuł Autor informacji
2008-12-24 Konkurs na kompleksową opiekę nad bezdomnymi mężczyznami Iwona Potęga
2008-11-27 Ogłoszenie konkursu na wypoczynek zimowy Iwona Potęga
2008-06-20 Wyniki konkursu na plenery artystyczne Iwona Potęga
2008-06-20 Wyniki konkursu na organizację imprez integracyjnych dla niepełnosprawnych Iwona Potęga
2008-06-20 Wyniki konkursu na wypoczynek letni Iwona Potęga
2008-06-20 Wyniki konkursu na organizację imprez sportowych Iwona Potęga
2008-05-08 Konkurs na organizacje imprez sportowych Iwona Potęga
2008-05-01 Elektroniczna Skrzynka Podawcza Administrator
2008-04-02 Konkurs na organizację imprez integracyjnych dla niepełnosprawnych Iwona Potęga
2008-04-02 Konkurs na organizowanie plenerów artystycznych, warsztatw, przeglądów Iwona Potęga
2008-04-02 Konkurs na wypoczynek letni Iwona Potęga
2008-02-07 Wyniki konkursu na wypoczynek zimowy Iwona Potęga
2008-02-07 Wyniki konkursu na opiekę hospicyjną i paliatywną Iwona Potęga
2008-02-07 Wyniki konkursu na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych Iwona Potęga
2008-02-07 Wyniki konkursu na prowadzenie stacji opieki Iwona Potęga
2008-02-07 Wyniki konkursu na Kompleksową opiekę nad bezdomnymi mężczyznami Iwona Potęga
2007-12-24 Konkurs na wypoczynek zimowy dzieci i młodziezy Iwona Potęga
2007-12-24 Konkurs na "Opiekę hospicyjną i paliatywną" Iwona Potęga
2007-12-24 Konkurs na "Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego" Iwona Potęga
2007-12-24 Konkurs na "Prowadzenie stacji opieki, polegające na pielęgnacji ludzi chorych.. Iwona Potęga
2007-07-30 Wyniki konkursu na wypoczynek letni Iwona Potęga
2007-03-20 Rozstrzygnięcie konkursu na plenery artystyczne Iwona Potęga
2007-03-16 Rozstrzygnięcie konkursu na sport Iwona Potęga
2007-03-16 Rozstrzygnięcie konkursu na imprezy integracyjne dla niepełnosprawnych Iwona Potega
2007-02-22 Rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych Iwona Potęga
2007-02-19 Rozstrzygnięcie konkursu na opiekę hosicyjną Iwona Potęga
2007-02-19 Rozstrzygnięcie konkursu na "Kompleksowa opiekę nad bezdomnymi mężczyznami Iwona Potęga
2007-01-22 Rozstrzygnięcie konkursu na wypoczynek zimowy Iwona Potęga
2007-01-22 Rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenie stacji opieki Iwona Potęga
2006-12-18 Konkurs na organizację imprez integracyjnych dla niepełnosprawnych Iwona Potęga
2006-12-18 Konkurs na wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży Iwona Potęga
2006-12-18 Konkurs na prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego Iwona Potęga
2006-12-18 Konkurs na organizację imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Wołomin w 2007 r. Iwona Potęga
2006-12-18 Konkurs na prowadzenie stacji opieki Iwona Potęga
2006-12-18 Konkurs na opiekę hospicyjną i paliatywną na terenie Gminy Wołomin Iwona Potęga
2006-12-18 Konkurs na komplekwową opiekę nad bezdomnymi mężczyznami Iwona Potęga
2006-12-18 Konkurs na organizowanie plenerów artystycznych, warsztatów, przeglądów Iwona Potęga
2006-06-21 Rozstrzygnięcie konkursu na wypoczynek letni Iwona Potęga
2006-06-21 Rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenie stacji opieki Iwona Potęga
2006-05-01 Konkurs na zorganizowanie wypoczynku letniego Iwona Potęga
2006-05-01 Konkurs na prowadzenie stacji opieki ... Iwona Potęga
2006-04-24 Rozstrzygnęcie konkursu na " Organizację imprez sportowych ..." Iwona Potęga
2006-03-31 Rozstrzygnięcie konkursu na "Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychow...." Iwona Potęga
2006-03-27 Przedłużono termin składania ofert na konkurs " Organizacja imprez sportowych.." Iwona Potęga
2006-03-24 Konkurs na "Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych..." Iwona Potęga
2006-02-24 Konkurs na "Organizację imprez sportowych..." Iwona Potęga
2006-02-20 Rozstrzygnięcie konkursu na "Organizację imprez integracyjnych..." Iwona Potęga
2006-02-20 Rozstrzygnięcie konkursu na "Kompleksową opiekę nad bezdomnymi mężczyznami..." Iwona Potęga
2006-02-20 Rozstrzygnięcie konkursu na "Opiekę hospicyjną i paliatywną ..." Iwona Potęga
2006-02-20 Rozstrzygnięcie konkursu na "Organizację imprez sportowych..." Iwona Potęga
2005-12-30 Konkurs na "Organizacjię imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych..." Iwona Potęga
2005-12-30 Konkurs na "Opiekę hospicyjną i paliatywną na terenie Gminy Wołomin w 2006 r. Iwona Potęga
2005-12-30 Konkurs na "Kompleksową opiekę nad bezdomnymi mężczyznami z terenu Gminy..." Iwona Potęga
2005-12-30 Konkurs na " Organizację imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Wołomin..." Iwona Potęga
2005-12-27 Rozstrzygnięcie konkursu na "Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych ..." Iwona Potęga
2005-12-27 Rozstrzygnięcie konkursu na "Kompleksowe zorganizowanie wypoczynku zimowego..." Iwona Potęga
2005-11-21 Konkurs na wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży z terenu gm. Wołomin Iwona Potęga
2005-11-21 Konkurs na "Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych Iwona Potęga
2005-09-27 UDOST PNIENEI SPISU WYBORCÓW OLGA LUDWINIAK
2005-09-13 Informacje w sprawie publicznego losowania do obwodowych komisji wyborczych Olga Ludwiniak
2005-08-26 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Olga Ludwiniak
2005-06-17 Rozstrzygnięto konkurs na "Organizacja imprez sportowych ..." Iwona Potęga
2005-05-16 Ogłoszonie konkursu na "Organizację imprez sportowych ..." Iwona Potęga
2005-05-10 Ogłoszenie konkursu na "Zorganizowanie wypoczynku letniego ... " Iwona Potęga
2005-05-06 Rozstrzygnięto konkursu na "Kompleksową opiekę nad bezdomnymi mężczyznami ..." Iwona Potęga
2005-05-06 Rozstrzygnięto konkurs na "Opiekę hospicyjną i paliatywną ..." Iwona Potęga
2005-05-06 Rozstrzygnięto konkurs na "Organizację imprez integracyjnych ... " Iwona Potęga
2005-05-06 Unieważniono konkurs "Organizacja imprez sportowych..." Iwona Potęga
2005-04-01 Ogłoszenie konkursu na "Kompleksową opiekę nad bezdomnymi mężczyznami..." Iwona Potęga
2005-04-01 Ogłoszenie konkursu na "Organizację imprez integracyjnych dla niepełnosprawnych" Iwona Potęga
2005-04-01 Ogłoszenie konkursu na "Opiekę hospicyjną i paliatywną na terenie G. Wołomin..." Iwona Potęga
2005-04-01 Ogłoszenie konkursu na "Organizację imprez sportowych dla mieszkańców G. Wołomin Iwona Potęga
2005-03-30 Rozstrzygnięcie konkursu na "Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych..." Iwona Potęga
2005-03-01 Plan sptkań komisji - marzec 2005 Grażyna Płaneta
2005-02-08 Ogłoszenie konkursu na prowadzenie placówek wsparcia dziennego Iwona Potęga
2005-02-03 Komunikat Burmistrza Wolomin, Związku Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ "Solidar..
2005-01-04 Konkurs - zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży Iwona Potęga
2004-04-29 Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Ludwiniak Olga