wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Gmina Wołomin

Urząd Miejski w Wołominie - Plany i sprawozdania z działalności - urząd

Informacje:

Data Tytuł Autor informacji
2010-12-10 Opinia RIO w sprawie projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej 2011 r Alicja Rosłon
2010-12-10 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok Alicja Rosłon
2010-11-03 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie stan 30.09.2010 rok Alicja Rosłon
2010-10-29 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S - na dzień 30-09-2010 Alicja Rosłon
2010-10-29 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S - na dzień 30-09-2010 Alicja Rosłon
2010-10-29 Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań stan na dzień 30.09.2010 rok Alicja Rosłon
2010-10-29 Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności stan na dzień 30.09.2010 rok Alicja Rosłon
2010-07-29 Opinia RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2010 rok Alicja Rosłon
2010-07-29 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007 rok Alicja Rosłon
2010-07-29 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 rok Alicja Rosłon
2010-07-29 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok Alicja Rosłon
2010-07-29 Prognoza Kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne aktualizacja 27.05.2010 Alicja Rosłon
2010-07-27 Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności stan na dzień 30.06.2010 rok Alicja Rosłon
2010-07-27 Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań stan na dzień 30.06.2010 rok Alicja Rosłon
2010-07-27 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie stan 30.06.2010 rok Alicja Rosłon
2010-07-27 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S - na dzień 30-06-2010 Alicja Rosłon
2010-07-27 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S - na dzień 30-06-2010 Alicja Rosłon
2010-04-29 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie stan 31.03.2010 rok Alicja Rosłon
2010-04-29 Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań stan na dzień 31.03.2010rok Alicja Rosłon
2010-04-29 Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności stan na dzień 31.03.2010 rok Alicja Rosłon
2010-04-26 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S - na dzień 31-03-2010 Alicja Rosłon
2010-04-26 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S - na dzień 31-03-2010 Alicja Rosłon
2010-03-29 Rb-N sprawozdanie o stanie należności stan na dzień 31.12.2009 rok - Korekta Alicja Rosłon
2010-03-29 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów Rb-27S - na dzień 31-12-2009-korekta Alicja Rosłon
2010-02-26 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S - na dzień 31-12-2009 Alicja Rosłon
2010-02-26 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S - na dzień 31-12-2009 Alicja Rosłon
2010-02-26 Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności stan na dzień 31.12.2009 rok Alicja Rosłon
2010-02-26 Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań stan na dzień 31.12.2009 rok Alicja Rosłon
2010-02-26 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie stan 31.12.2009 rok Alicja Rosłon
2009-10-30 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie stan 30.09.2009 r. Alicja Rosłon
2009-10-30 Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań stan na dzień 30.09.2009 rok Alicja Rosłon
2009-10-30 Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności stan na dzień 30.09.2009 rok Alicja Rosłon
2009-10-30 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S - na dzień 30-09-2009 Alicja Rosłon
2009-10-30 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S - na dzień 30-09-2009 Alicja Rosłon
2009-07-29 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S - na dzień 30-06-2009 Alicja Rosłon
2009-07-29 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S - na dzień 30-06-2009 Alicja Rosłon
2009-07-29 Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności stan na dzień 30.06.2009 rok Alicja Rosłon
2009-07-29 Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań stan na dzień 30.06.2009 rok Alicja Rosłon
2009-07-29 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie stan 30.06.2009 r. Alicja Rosłon
2009-05-25 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S - na dzień 31-12-2008 Alicja Rosłon
2009-05-25 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S - na dzień 31-12-2008 Alicja Rosłon
2009-05-25 Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności stan na dzień 31.12.2008 rok Alicja Rosłon
2009-05-25 Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań stan na dzień 31.12.2008 rok Alicja Rosłon
2009-05-25 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie stan 31.12.2008 r. Alicja Rosłon
2009-04-30 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie stan 31.03.2009 r. Alicja Rosłon
2009-04-30 Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań stan na dzień 31.03.2009 rok Alicja Rosłon
2009-04-30 Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności stan na dzień 31.03.2009 rok Alicja Rosłon
2009-04-30 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S - na dzień 31-03-2009 Alicja Rosłon
2009-04-30 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S - na dzień 31-03-2009 Alicja Rosłon
2008-12-05 OPINIA RIO W WARSZAWIE O PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK OLGA LUDWINIAK
2008-10-30 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S - na dzień 30.09.2008 Alicja Rosłon
2008-10-30 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S - na dzień 30-09-2008 Alicja Rosłon
2008-10-30 Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności stan na dzień 30.09.2008r. Alicja Rosłon
2008-10-30 Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań stan na dzień 30.09.2008 r. Alicja Rosłon
2008-10-30 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie stan 30.09.2008 r. Alicja Rosłon
2008-07-31 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S - na dzień 30-06-2008 Alicja Rosłon
2008-07-31 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S - na dzień 30.06.2008 Alicja Rosłon
2008-07-31 Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności stan na dzień 30.06.2008r. Alicja Rosłon
2008-07-31 Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań stan na dzień 30.06.2008 r. Alicja Rosłon
2008-07-31 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie stan 30.06.2008 r. Alicja Rosłon
2008-05-30 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie stan 31.12.2007 r. Alicja Rosłon
2008-05-30 Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań stan na dzień 31.12.2007 r Alicja Rosłon
2008-05-30 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S - na dzień 31-12-2007 Alicja Rosłon
2008-05-30 Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności stan na dzień 31.12.2007 r. Alicja Rosłon
2008-05-30 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S - na dzień 31.12.2007 Alicja Rosłon
2008-04-30 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S - na dzień 31.03.2008 Alicja Rosłon
2008-04-30 Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań stan na dzień 31.03.2008 r Alicja Roałon
2008-04-30 Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności stan na dzień 31.03.2008 r. Alicja Rosłon
2008-04-30 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie na dzień 31.03.2008 r. Alicja Rosłon
2008-04-30 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S - na dzień 31-03-2008 Alicja Rosłon
2007-12-15 Opinia RIO w sprawie prognozy kształtowania się długu publicznego Alicja Rosłon
2007-12-15 Opinia RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2008 rok Alicja Rosłon
2007-10-31 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S - na dzień 30.09.2007 Alicja Rosłon
2007-10-31 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-28S - na dzień 30.09.2007 Alicja Rosłon
2007-10-31 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie stan 30.09.2007 r. Alicja Rosłon
2007-10-31 Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań stan na dzień 30.09.2007 r Alicja Rosłon
2007-10-31 Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności stan na dzień 30.09.2007 r. Alicja Rosłon
2007-07-31 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S - na dzień 30.06.2007 Anita Grabowska
2007-07-31 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie stan 30.06.2007 r. Anita Grabowska
2007-07-31 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S - na dzień 30.06.2007 Anita Grabowska
2007-06-19 Uchwała Budżetowa na 2007 rok Anita Grabowska
2007-06-15 Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności stan na dzień 31.03.2007 r. Anita Grabowska
2007-06-15 Opinia RIO w sprawie udzielenia absolutorium za 2005 rok Anita Grabowska
2007-06-15 Opinia RIO w sprawie udzielenia absolutorium za 2006 rok Anita Grabowska
2007-06-15 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2007 rok Anita Grabowska
2007-06-15 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2005 rok Anita Grabowska
2007-06-15 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2006 rok Anita Grabowska
2007-06-15 Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań stan na dzień 31.03.2007 r. Anita Grabowska
2007-06-15 Rb- PDP Sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych - 2005 rok Anita Grabowska
2007-06-15 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie stan 31.12.2005 r. Anita Grabowska
2007-06-15 Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności stan na dzień 31.12.2005 r Anita Grabowska
2007-06-15 Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań stan na dzień 31.12.2005 r Anita Grabowska
2007-06-15 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S - na dzień 31.12.2005 Anita Grabowska
2007-06-15 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S - na dzień 31.12.2005 Anita Grabowska
2007-05-30 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S - na dzień 31.12.2006 Anita Grabowska
2007-05-30 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S na dzień 31.12.2006 r Anita Grabowska
2007-05-30 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie stan na dzień 31.12.2006 r. Anita Grabowska
2007-05-30 Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań stan na dzień 31.12.2006 r. Anita Grabowska
2007-05-30 Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności stan na dzień 31.12.2006 r. Anita Grabowska
2007-05-30 Porozumienia między j.s.t. na realizację zadań publicznych w 2006 roku Anita Grabowska
2007-05-30 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2006 rok - część opisowa Anita Grabowska
2007-05-17 Sprawozdanie z działalności Burmsitrza Wołomina za 2005 rok Olga Ludwiniak
2007-05-17 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Wołomina za 2006 rok - część opisowa
2007-04-30 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S - na dzień 31.03.2007 Anita Grabowska
2007-04-30 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie stan 31.03.2007 r. Anita Grabowska
2007-04-30 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S na dzień 31.03.2007 r Anita Grabowska
2006-10-31 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S na dzień 30.09.2006r. Anita Grabowska
2006-10-31 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie stan 30.09.2006 r. Anita Grabowska
2006-10-31 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S - na dzień 30.09.2006 Anita Grabowska
2006-07-28 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S - na dzień 30.06.2006 Anita Grabowska
2006-07-28 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S na dzień 30.06.2006r. Anita Grabowska
2006-07-28 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie stan 30.06.2006 r. Anita Grabowska
2006-04-29 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S na dzień 31.03.2006r. Anita Grabowska
2006-04-29 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S Anita Grabowska
2005-06-02 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy OWłomin za 2001 rok - część opisowa Ludwiniak Olga
2005-06-02 Sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy WOłomin za 2002 rok - część opisowa Ludwiniak Olga
2005-06-02 Sprawozdanie z wykonania budżetu GMiny Wołomin za 2003 rok - część opisowa Ludwiniak Olga
2005-06-02 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2004 rok - część opisowa Ludwiniak Olga