wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Gmina Wołomin

Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
III-12/2011 2011-02-02 zmiana uchwały Nr XXXIII-126/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada 2009 roku dot określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych TAK Uchwalony oczekujący
III-11/2011 2011-02-02 zmiana uchwały Nr XIII-173/2007 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 października 2007 roku dot. określenia wysokości podatku od nieruchomości TAK Uchwalony oczekujący
XXXV-13/2010 2010-01-28 opłaty za zajecie pasa drogowego TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIII-126/09 2009-11-26 określenie wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIII-125/09 2009-11-26 określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych TAK Uchwalony obowiązujący
XXII-92/08 2008-09-04 zwolnienie od opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej TAK Uchwalony obowiązujący
XX-54/2008 2008-05-15 zmiana uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr XVII-32/2008 z dn. 5.03.2008 r. w sprawie opłat za zajecie pasa drogowego TAK Uchwalony obowiązujący
XVII-32/2008 2008-03-05 wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego TAK Uchwalony obowiązujący
XVII-18/2008 2008-03-05 wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytyłu podziału nieruchomości TAK Uchwalony obowiązujący
XIII-174/2007 2007-10-30 określenie wysokości stawek podatku od środkó transportowych i podatku od posiadania psów TAK Uchwalony obowiązujący
XIII-173/2007 2007-10-30 określenie stawek podatku od nieruchomości TAK Uchwalony obowiązujący
XIII-172/2007 2007-10-30 zwolnienia od podatku od nieruchomości TAK Uchwalony obowiązujący
X-138/2007 2007-08-30 zmiana uchwały XIX-62/2004 w sprawie zajęcia pasa drogowego TAK Uchwalony obowiązujący
IV-10/2007 2007-01-25 ustalenie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej TAK Uchwalony obowiązujący
XLV-109/06 2006-06-27 określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez włascicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróznianie zbiorników bezodpływowych TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 Ostatnia