wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Metropolitarny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej

Pełna nazwa jednostki: Metropolitarny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej
Nazwa skrócona: MZKZG
Grupa jednostek: Inne, nie wymienione grupy jednostek
Podgrupa jednostek: Związki komunalne
Adres jednostki: 80-247 Gdańsk, Sobotki 9
Telefon: (brak danych)
Faks: (brak danych)
Liczba zatrudnionych: (brak danych)
Średnie wynagrodzenie: (brak danych)
Czy osoba prawna: TAK
Status prawny lub forma prawna: (brak danych)
Nazwa organu tworzącego: (brak danych)
Akt tworzący (numer, data, tytuł): Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej wpisano do Rejestru związków międzygminnych w dniu 5 czerwca 2007 r. pod pozycją 283. Obwieszczenie ukazało się w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 109 z dnia 19 czerwca 2007 r. pod pozycją 1770. MZKZG z siedzibą w mieście Gdańsk utworzony
Plik aktu:
Regulamin jednostki:
Status jednostki:
Kod terytorialny GUS: (brak danych)
NIP: (brak danych)
REGON: (brak danych)
Numer rachunku bankowego: (brak danych)
Adres strony internetowej: (brak danych)
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-04

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Sebastian Jacek Zomkowski
Od kiedy zatrudniony w urzędzie: 2019-02-01
Czy pracownik urzędu: TAK
Wiek: 43
Poziom wykształcenia: brak danych
Kierunek wykształcenia: (brak danych)
Adres e-mail: (brak danych)

Przedmiot działalności i kompetencje

Zadaniem Związku jest wspólne kształtowanie polityki komunikacyjnej oraz zarządzanie lokalnym transportem zbiorowym na terenie gmin - członków Związku. Związek realizuje zadania w szczególności poprzez:

w pierwszym etapie funkcjonowania Związku:
- wprowadzenie, uchwalenie cen i rozliczenie przychodów z biletów aglomeracyjnych;
- badanie rynku usług lokalnego transportu zbiorowego;
- programowanie rozwoju lokalnego transportu zbiorowego;
- planowanie oferty lokalnego transportu zbiorowego;
- stosowanie zintegrowanego systemu pobierania opłat;
- przygotowanie szczegółowego projektu docelowego;
w kolejnych etapach funkcjonowania Związku:
- uchwalanie taryf i przepisów porządkowych;
- dystrybucję i kontrolę biletów;
- promocję usług;
- zatrudnianie przewoźników;
- nadzór, regulację i kontrolę ruchu;
- utrzymywanie przystanków, pętli i węzłów integracyjnych;
- określenie poziomu dotacji do działalności Związku.
Dla realizacji zadań Związek może tworzyć własne jednostki organizacyjne, przystępować do podmiotów już istniejących, zawierać umowy z innymi podmiotami, współpracować ze związkami międzygminnymi, organizacjami gospodarczymi oraz społecznymi

Informacje dodatkowe o działaności

Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej

Majątek którym dysponuje jednostka

Informacje o użytkownikach

Struktura własnościowa

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2009-04-30
Data udostępnienia informacji 2009-04-30