wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Informacje o Zarządzeniu numer: 584/2014

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie zmiany i ustalenia tekstu jednolitego REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO URZ DU MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI.
Tytuł aktu prawnego - skrócony: zmiany i ustalenia tekstu jednolitego REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO URZ DU MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI.
Numer: 584/2014
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2014-01-08
Data wejścia w życie: 2014-01-08
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Administracja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Organizacja i funkcjonowanie
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): statuty, regulaminy
Data publikacji:
Komórka organizacyjna: Burmistrz Pruszcza Gdańskiego
Zarządzenie Treść zarządzenia [35 KB], data ogłoszenia pliku: 2014-01-13

 Załączniki

Załącznik REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZ DU MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI (tekst jednolity) [214 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-01-13 Otwórz
Załącznik nr 1 PODZIAŁ ZADAŃ I KOMPETENCJI POMI DZY KIEROWNICTWEM URZ DU
[53 KB]
, data ogłoszenia pliku: 2014-01-13 Otwórz
Załącznik nr 10 SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZ DU MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI
[160,5 KB]
, data ogłoszenia pliku: 2014-01-13 Otwórz
Załącznik nr 11 SPIS TREŚCI [29 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-01-13 Otwórz
Załącznik nr 3 Zał. nr 1 do Regulaminu Pracy [27,5 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-01-13 Otwórz
Załącznik nr 4 Zał. nr 2 do Regulaminu Pracy [44 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-01-13 Otwórz
Załącznik nr 5 REGULAMIN KONTROLI WEWN TRZNEJ [38,5 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-01-13 Otwórz
Załącznik nr 6 ZASADY I TRYB OPRACOWYWANIA I WYDAWANIA AKTÓW PRAWNYCH
[56,5 KB]
, data ogłoszenia pliku: 2014-01-13 Otwórz
Załącznik nr 7 ZAKRES OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKÓW REFERATÓW WOBEC RADY, JEJ KOMISJI ORAZ RADNYCH [35,5 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-01-13 Otwórz
Załącznik nr 8 ZASADY l TRYB PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA l ZAŁATWIANIA SKARG l WNIOSKÓW MIESZKAŃCÓW [41 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-01-13 Otwórz
Załącznik nr 9 ZASADY PODPISYWANIA (APROBATY) PISM l DECYZJI [27,5 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-01-13 Otwórz
Załącznik nr2 REGULAMIN PRACY URZ DU MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI
[203 KB]
, data ogłoszenia pliku: 2014-01-13 Otwórz

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Halina Baranowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Halina Baranowska
Data wytworzenia informacji 2014-01-13
Data udostępnienia informacji 2014-01-13