wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Informacje o Uchwale numer: XXXIX/365/2017

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.
Numer: XXXIX/365/2017
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2017-09-05
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Administracja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Organizacja i funkcjonowanie
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): statuty, regulaminy
Data publikacji: 2017-09-05
Miejsce publikacji: Dz.Urz.Woj. Pomorskiego
Uwagi: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Uchwała Treść uchwały [250,48 KB], data ogłoszenia pliku: 2017-09-06

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Halina Baranowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2017-09-05
Data udostępnienia informacji 2017-09-05