wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Informacje o Uchwale numer: XLI/394/2017

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/117/2015 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania ulg.
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/117/2015 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania ulg.
Numer: XLI/394/2017
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2017-12-19
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Podatki i opłaty lokalne
Data publikacji:
Miejsce publikacji: Dz.Urz. Woj. Pomorskiego.
Uwagi: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Uchwała Treść uchwały [171,39 KB], data ogłoszenia pliku: 2017-12-20

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Halina Baranowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2017-12-19
Data udostępnienia informacji 2017-12-19