wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Informacje o Uchwale numer: XLVI/433/2018

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański do partnerstwa w projekcie pn.: ĄE-urzędy PomorzaÓ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański do partnerstwa w projekcie pn.: ĄE-urzędy PomorzaÓ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
Numer: XLVI/433/2018
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2018-04-05
Data wejścia w życie: 2018-04-05
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Administracja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Informatyka
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Informatyka
Data publikacji: 2018-04-05
Uchwała Treść uchwały [33,17 KB], data ogłoszenia pliku: 2018-04-06

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Halina Baranowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2018-04-05
Data udostępnienia informacji 2018-04-05