wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Informacje o Uchwale numer: LII/482/2018

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania, form i zakresu pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi mieszkańcami Miasta Pruszcz Gdański w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Pruszcz Gdański.
Tytuł aktu prawnego - skrócony: Określenie szczegółowych warunków udzielania, form i zakresu pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi mieszkańcami Miasta Pruszcz Gdański
Numer: LII/482/2018
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2018-10-03
Data wejścia w życie: 2019-02-01
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Edukacja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Pomoc materialna dla uczniów i studentów
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Pomoc materialna dla uczniów
Data publikacji: 2018-10-03
Miejsce publikacji: Dz.Urz. Woj. Pomorskiego
Uwagi: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Uchwała Treść uchwały [180,65 KB], data ogłoszenia pliku: 2018-10-09

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Halina Baranowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2018-10-03
Data udostępnienia informacji 2018-10-03