wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Informacje o Uchwale numer: IV/38/2019

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Osiedle Bursztynowe II".
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Osiedle Bursztynowe II".
Numer: IV/38/2019
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2019-03-07
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Gospodarka przestrzenna i budownictwo
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): ład przestrzenny - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Data publikacji:
Miejsce publikacji: Dz.Urz.Woj.Pomorskiego.
Uwagi: Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Uchwała Treść uchwały [10,47 MB], data ogłoszenia pliku: 2019-03-11

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Halina Baranowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2019-03-07
Data udostępnienia informacji 2019-03-07