wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Informacje o Uchwale numer: IV/52/2019

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta Pruszcz Gdański.
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta Pruszcz Gdański.
Numer: IV/52/2019
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2019-03-07
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie, gaz i wodę
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): zaopatrzenie w wodę i wodociągi
Data publikacji:
Miejsce publikacji: Dz.Urz.Woj.Pomorskiego.
Uwagi: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Uchwała Treść uchwały [281,89 KB], data ogłoszenia pliku: 2019-03-11

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Halina Baranowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2019-03-07
Data udostępnienia informacji 2019-03-07