wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Informacje o Uchwale numer: V/69/2019

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
Numer: V/69/2019
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2019-06-05
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Kultura fizyczna, sport i turystyka
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Kultura fizyczna i sport
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Pozostała działalność
Data publikacji:
Miejsce publikacji: Dz.Urz.Woj. Pomorskiego
Uwagi: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Uchwała Treść uchwały [163,99 KB], data ogłoszenia pliku: 2019-06-07

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Halina Baranowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2019-06-05
Data udostępnienia informacji 2019-06-05