wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Informacje o Uchwale numer: VII/84/2019

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dofinansowanie zadań związanych z likwidacją ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dofinansowanie zadań związanych z likwidacją ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.
Numer: VII/84/2019
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2019-06-26
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Ochrona środowiska
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Ochrona środowiska
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Data publikacji:
Miejsce publikacji: Dz.Urz.Woj. Pomorskiego
Uwagi: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Uchwała Treść uchwały [360,03 KB], data ogłoszenia pliku: 2019-06-27

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Halina Baranowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Halina Baranowska
Data wytworzenia informacji 2019-06-27
Data udostępnienia informacji 2019-06-27