wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Informacje o Uchwale numer: VII/82/2019

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Rejon przy Osiedlu Rotmanka".
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Rejon przy Osiedlu Rotmanka".
Numer: VII/82/2019
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2019-06-26
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Gospodarka przestrzenna i budownictwo
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): ład przestrzenny - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Data publikacji:
Miejsce publikacji: Dz.Urz. Woj. Pomroskiego
Uwagi: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Uchwała Treść uchwały [772,72 KB], data ogłoszenia pliku: 2019-06-27

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Halina Baranowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2019-06-26
Data udostępnienia informacji 2019-06-26