wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Informacje o Zarządzeniu numer: IX/98/2019

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański.
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
Numer: IX/98/2019
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2019-09-18
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Edukacja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Wychowanie przedszkolne
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Wychowanie przedszkolne
Data publikacji:
Miejsce publikacji: Dz.Urz.Woj. Pomorskiego.
Uwagi: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Zarządzenie Treść zarządzenia [191,94 KB], data ogłoszenia pliku: 2019-09-20

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Dorota Opałka
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2019-09-18
Data udostępnienia informacji 2019-09-18