wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Informacje o Uchwale numer: IX/100/2019

Tytuł aktu prawnego - pełny: zmieniająca uchwałę Nr XXIX/278/2009 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański.
Tytuł aktu prawnego - skrócony: zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską
Numer: IX/100/2019
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2019-09-18
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Edukacja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Szkolnictwo podstawowe
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Szkolnictwo podstawowe
Data publikacji:
Miejsce publikacji: Dz.Urz.Woj.Pomorskiego.
Uwagi: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą od dnia 1 września 2019 r.
Uchwała Treść uchwały [209,08 KB], data ogłoszenia pliku: 2019-09-20

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Dorota Opałka
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2019-09-18
Data udostępnienia informacji 2019-09-18