wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Informacje o Uchwale numer: IX/103/2019

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.
Numer: IX/103/2019
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2019-09-18
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Kultura i ochrona zabytków
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Ochrona zabytków
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Ochrona i konserwacja zabytków
Data publikacji:
Miejsce publikacji: Dz.Urz.Woj. Pomorskiego
Uwagi: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Uchwała Treść uchwały [349,34 KB], data ogłoszenia pliku: 2019-09-20

 Załączniki

1 Wniosek w wersji edytowalnej [83 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-10-30 Otwórz

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Dorota Opałka
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2019-09-18
Data udostępnienia informacji 2019-09-18