wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Informacje o Zarządzeniu numer: 209/2019

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański ĄRejon ul. SłonecznejÓ
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański ĄRejon ul. SłonecznejÓ
Numer: 209/2019
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2019-11-18
Data wejścia w życie: 2019-11-18
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Gospodarka przestrzenna i budownictwo
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): gospodarka mieszkaniowa - gminne budownictwo mieszkaniowe
Data publikacji: 2019-11-20
Komórka organizacyjna: Burmistrz Pruszcza Gdańskiego
Zarządzenie Treść zarządzenia [115,93 KB], data ogłoszenia pliku: 2019-11-20

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Marzena Piepiórka
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Janusz Wróbel
Data wytworzenia informacji 2019-11-18
Data udostępnienia informacji 2019-11-20