wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Informacje o Uchwale numer: X/126/2019

Tytuł aktu prawnego - pełny: zmieniająca uchwałę Nr XLVI/437/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia ĄRegulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz GdańskiÓ, zmienioną uchwałą Nr LIV/503/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 8 listopada 2018 r.
Tytuł aktu prawnego - skrócony: zmieniająca uchwałę Nr XLVI/437/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia ĄRegulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz GdańskiÓ, zmienioną uchwałą Nr LIV/503/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 8 listopada 2018 r.
Numer: X/126/2019
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2019-11-27
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Gospodarka komunalna
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie porządku i czystości
Data publikacji:
Miejsce publikacji: Dz.Urz.Woj.Pomorskiego
Uwagi: Uchwała wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Uchwała Treść uchwały [204,1 KB], data ogłoszenia pliku: 2019-11-28

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Dorota Opałka
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2019-11-27
Data udostępnienia informacji 2019-11-27