wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Informacje o Uchwale numer: XI/141/2019

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.
Numer: XI/141/2019
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2019-12-18
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Podatki i opłaty lokalne
Data publikacji:
Miejsce publikacji: Dz.Urz.Woj.Pomorskiego
Uwagi: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Uchwała Treść uchwały [200,22 KB], data ogłoszenia pliku: 2019-12-19

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Dorota Opałka
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2019-12-18
Data udostępnienia informacji 2019-12-18