wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Informacje o Uchwale numer: XLIX/477/2010

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie zmiany STATUTU GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI
Tytuł aktu prawnego - skrócony: zmiana STATUTU GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI
Numer: XLIX/477/2010
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2010-11-09
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Administracja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Organizacja i funkcjonowanie
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): statuty, regulaminy
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje ustrojowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): organizacja urzędów gmin, miast, powiatów, województw
Data publikacji:
Miejsce publikacji: Dz.Urz.Woj.Pomorskiego
Informacje dodatkowe i uzupełniające: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.
Uchwała Treść uchwały [67,64 KB], data ogłoszenia pliku: 2010-11-17

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Halina Baranowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Halina Baranowska
Data wytworzenia informacji 2010-11-17
Data udostępnienia informacji 2010-11-17