wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Szczegóły informacji:

Informacja Burmistrza Pruszcza Gdańskiego o petycjach rozpatrzonych w 2015 r.

Data: 2016-06-28
Autor: Janusz Wróbel
Treść informacji / streszczenie:

Informacja Burmistrza Pruszcza Gdańskiego o petycjach rozpatrzonych w 2015 r.

 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1195) przedstawiam informację o petycjach rozpatrzonych w 2015 roku, które zostały złożone Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego. W okresie sprawozdawczym została złożona jedna petycja.

 

Data złożenia petycji: 8 października 2016 r.

 

Przedmiot petycji: Petycja dotycząca budowy kładki dla pieszych z podjazdami dla wózków i rowerów, łączącej dwie części ulicy Sikorskiego, które są podzielone torami.

 

Sposób rozpatrzenia petycji:

Pismem nr PR.670.37.1.2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. poinformowano składających petycję, że w związku ze stanowiskiem PKP PLK S.A. nie ma możliwości budowy kładki dla pieszych z podjazdami dla wózków  i rowerów, łączącej dwie części ulicy Sikorskiego, które są przedzielone torami kolejowymi, zatem petycja nie może być rozpatrzona pozytywnie.

 

Pruszcz Gdański, dnia 28 czerwca 2016 r.

 

Burmistrz

/-/ Janusz Wróbel

 

 


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Halina Baranowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Janusz Wróbel
Data wytworzenia informacji 2016-06-28
Data udostępnienia informacji 2016-06-28