wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Szczegóły informacji:

Sprawozdanie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z realziacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016

Data: 2017-03-23
Autor: Janusz Wróbel
Treść informacji / streszczenie:

Sprawozdanie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z realziacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016 składane Radzie Miasta Pruszcz Gdański oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań- zgodnie z art. 179 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (teskt jednolity Dz.U z 2016 poz. 575 z późn. zm.).


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Halina Baranowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Janusz Wróbel
Data wytworzenia informacji 2017-03-23
Data udostępnienia informacji 2017-03-23