wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Szczegóły informacji:

Wystąpienie pokontrolne ze sprawdzenia realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy o dowodach osobistych i ustawy o ewidencji ludności

Data: 2017-05-10
Autor: Marcjusz Kwidziński
Treść informacji / streszczenie:

Wystąpienie pokontrolne ze sprawdzenia realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych i ustawy z dnai 24 września 2010 roku o ewidencji ludności.

Data kontroli: 24 marca 2017 r.

Okres objęty kontrolą: 1.06.2016 r. - 10.03.2017 r.

 


 Załączniki

Załącznik nr: 1
Wystapienie pokontrolne [277,28 KB] , data ogłoszenia pliku: 2017-09-27

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Marcjusz Kwidziński
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Marcjusz Kwidziński
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Halina Baranowska
Data wytworzenia informacji 2017-05-10
Data udostępnienia informacji 2017-05-11