wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
IX/103/2019 2019-09-18 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański. TAK Uchwalony obowiązujący
IX/100/2019 2019-09-18 zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską TAK Uchwalony obowiązujący
IX/98/2019 2019-09-18 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego TAK Uchwalony obowiązujący
IX/97/2019 2019-09-18 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego TAK Uchwalony obowiązujący
XI/96/2019 2019-09-18 w sprawie przyjęcia ĄProgramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 dla miasta Pruszcz GdańskiÓ. TAK Uchwalony obowiązujący
IX/95/2019 2019-09-18 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz uregulowania niektórych innych spraw związanych z jej poborem. TAK Uchwalony obowiązujący
IX/94/2019 2019-09-18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. TAK Uchwalony obowiązujący
VII/87/2019 2019-06-26 w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Pruszczu Gdańskim. TAK Uchwalony obowiązujący
VII/83/2019 2019-06-26 w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych na terenie miasta Pruszcz Gdański. TAK Uchwalony obowiązujący
VII/82/2019 2019-06-26 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Rejon przy Osiedlu Rotmanka". TAK Uchwalony obowiązujący
V/75/2019 2019-06-07 w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański. TAK Uchwalony obowiązujący
V/69/2019 2019-06-05 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. TAK Uchwalony obowiązujący
V/63/2019 2019-06-05 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r. TAK Uchwalony obowiązujący
V/62/2019 2019-06-05 w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn.: ĄSzczepienia profilaktyczne przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV realizowane w Gminie Miejskiej Pruszcz GdańskiÓ, w latach 2019 - 2021. TAK Uchwalony obowiązujący
IV/52/2019 2019-03-07 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta Pruszcz Gdański. TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia