wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
VII/87/2019 2019-06-26 w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Pruszczu Gdańskim. TAK Uchwalony obowiązujący
VII/83/2019 2019-06-26 w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych na terenie miasta Pruszcz Gdański. TAK Uchwalony obowiązujący
VII/82/2019 2019-06-26 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Rejon przy Osiedlu Rotmanka". TAK Uchwalony obowiązujący
V/75/2019 2019-06-07 w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański. TAK Uchwalony obowiązujący
V/69/2019 2019-06-05 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. TAK Uchwalony obowiązujący
V/63/2019 2019-06-05 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r. TAK Uchwalony obowiązujący
V/62/2019 2019-06-05 w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn.: ĄSzczepienia profilaktyczne przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV realizowane w Gminie Miejskiej Pruszcz GdańskiÓ, w latach 2019 - 2021. TAK Uchwalony obowiązujący
IV/52/2019 2019-03-07 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta Pruszcz Gdański. TAK Uchwalony obowiązujący
IV/45/2019 2019-03-07 w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. TAK Uchwalony obowiązujący
IV/40/2019 2019-03-07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Rejon Szkoły Podstawowej Nr 4". TAK Uchwalony obowiązujący
IV/39/2019 2019-03-07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Rejon ul. Stolarskiej". TAK Uchwalony obowiązujący
IV/38/2019 2019-03-07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Osiedle Bursztynowe II". TAK Uchwalony obowiązujący
IV/37/2019 2019-03-07 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019 TAK Uchwalony obowiązujący
IV/36/2019 2019-03-07 w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Pruszczu Gdańskim TAK Uchwalony obowiązujący
IV/28/2019 2019-03-07 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2020. TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia