wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
IV/52/2019 2019-03-07 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta Pruszcz Gdański. TAK Uchwalony obowiązujący
IV/45/2019 2019-03-07 w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. TAK Uchwalony obowiązujący
IV/40/2019 2019-03-07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Rejon Szkoły Podstawowej Nr 4". TAK Uchwalony obowiązujący
IV/39/2019 2019-03-07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Rejon ul. Stolarskiej". TAK Uchwalony obowiązujący
IV/38/2019 2019-03-07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Osiedle Bursztynowe II". TAK Uchwalony obowiązujący
IV/37/2019 2019-03-07 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019 TAK Uchwalony obowiązujący
IV/36/2019 2019-03-07 w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Pruszczu Gdańskim TAK Uchwalony obowiązujący
IV/28/2019 2019-03-07 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2020. TAK Uchwalony obowiązujący
II/22/2018 2018-12-14 w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Pruszczu Gdańskim. TAK Uchwalony obowiązujący
II/17/2018 2018-12-14 w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański. TAK Uchwalony obowiązujący
II/16/2018 2018-12-14 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański TAK Uchwalony obowiązujący
II/15/2018 2018-12-14 w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej w remontach elewacji budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych w Pruszczu Gdańskim, w których Gmina Miejska Pruszcz Gdański posiada swój udział. TAK Uchwalony obowiązujący
I/9/2018 2018-11-19 w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/499/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz uregulowania niektórych innych spraw związanych z jej poborem. TAK Uchwalony obowiązujący
I/8/2018 2018-11-19 w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/498/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, składanych przez osoby fizyczne i prawne w okolicznościach uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku. TAK Uchwalony obowiązujący
LIV/507/2018 2018-11-08 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta Pruszcz Gdański. TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia