wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2019-07-192019-08-02Informacja o wyniku konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej.
2019-07-182019-08-02Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PGZN Sp. z o.o. w Gdyni oraz ZWM Sikorskiego 35 w Pruszczu Gd.
2019-07-182019-08-01INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO AUDYTOR WEWNĘTRZNY 1/4 LUB 1/2 ETATU
2019-07-092019-07-23OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W REFERACIE TECHNICZNO-INWESTYCYJNYM
2019-07-052019-07-25Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: "Szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV realizowane w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański", w latach 2019-2021
2019-06-262019-08-07Obwieszczenie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański ĄRejon Szkoły Podstawowej Nr 3Ó wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
2019-06-132019-12-31Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofertna realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 dla miasta Pruszcz Gdański
2019-06-042019-09-06INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W REFERACIE TECHNICZNO-INWESTYCYJNYM
2019-05-022019-12-31Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego na rok 2019r.
2019-04-252019-12-31Ogłoszenie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego o aktualizacji podstawowej kwoty dotzcji dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w 2019 roku.
Strona 1 of 2 (20 ogłoszeń)Poprzednia[1]2Następna