wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2019-09-122019-12-31Wynik konkursu ofert ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób od 55 roku życia w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2018 - 2020, realizowanego w roku 2019.
2019-09-102019-10-15Ogłoszenie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 9 września 2019 w sprawie zgłaszania kandydatur do nagrody Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 2019r.
2019-09-10 Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób od 55 roku życia w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2018 - 2020, realizowanego w roku 2019.
2019-09-09 Sprawozdanie/Informacja o przebiegu i wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański
2019-09-032019-09-20Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Ref. Gospodarki Komunalnej
2019-08-302019-11-30Informacja o wynikach naboru do Referatu Techniczno-Inwestycyjnego
2019-08-292019-11-28Informacja o wynikach naboru do Ref. Oswiaty Kultury i Sportu
2019-08-232019-09-30Informacja o wynikach naboru na stanowisko Audytor Wewnętrzny
2019-08-222019-11-30Informacja o wynikach naboru na Kierownika RS
2019-08-162019-12-31Wyniki konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: "Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób od 55 roku życia w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2018 - 2020", realizowanego w roku 2019.
Strona 1 of 3 (26 ogłoszeń)Poprzednia[1]23Następna