wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2020-02-072020-02-22Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - Organizowanie zajęć profilaktycznych mających na celu wzrost poziomu umiejętności funkcjonalnych, podnoszenie i podtrzymywanie umiejętności nabytych oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych
2020-02-032020-05-04Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
2020-01-202020-12-31Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert (ogłoszenie Nr 5) na realizację w roku 2020 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
2020-01-142020-12-31Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszcz Gdański w 2020 r.
2020-01-092020-12-31Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
2020-01-092020-12-31Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
2019-12-312020-12-31Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert (ogłoszenie nr 1)
2019-12-312020-12-31Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert (ogłoszenie nr 2)
2019-12-132020-03-16Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych
2019-09-10 Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób od 55 roku życia w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2018 - 2020, realizowanego w roku 2019.
Strona 1 of 2 (14 ogłoszeń)Poprzednia[1]2Następna