wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2020-02-202020-12-31Ogłoszenie wyników otwartego konkursu projektów na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszcz Gdański w 2020 r.
2020-01-202020-12-31Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert (ogłoszenie Nr 5) na realizację w roku 2020 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
2020-01-142020-12-31Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszcz Gdański w 2020 r.
2020-01-092020-12-31Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
2020-01-092020-12-31Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
2019-12-312020-12-31Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert (ogłoszenie nr 1)
2019-12-312020-12-31Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert (ogłoszenie nr 2)
2019-09-10 Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób od 55 roku życia w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2018 - 2020, realizowanego w roku 2019.
2019-09-09 Sprawozdanie/Informacja o przebiegu i wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański
2019-08-092021-12-31Wyniki konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: "Szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV realizowane w Gminie Miejskiej Pruszcz GdańskiÓ, w latach 2019 – 2021.
Strona 1 of 2 (12 ogłoszeń)Poprzednia[1]2Następna