wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
97/2019 2019-06-12 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: "Szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV realizowane w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański", w latach 2019 – 2021. NIE Uchwalony obowiązujący
96/2019 2019-06-12 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: ĄSzczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób od 55 roku życia w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2018 - 2020Ó, realizowanego w roku 2019. NIE Uchwalony obowiązujący
95/2019 2019-06-06 w sprawie upoważnienia do złożenia oświadczenia woli w imieniu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański. NIE Uchwalony obowiązujący
94/2019 2019-06-06 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański na rok 2019. NIE Uchwalony obowiązujący
93/2019 2019-06-06 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
92/2019 2019-06-06 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
91/2019 2019-06-05 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański na rok 2019. NIE Uchwalony obowiązujący
90/2019 2019-06-03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim za rok 2018 NIE Uchwalony obowiązujący
89/2019 2019-06-03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim za rok 2018 NIE Uchwalony obowiązujący
88/2019 2019-05-30 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe dla uczniów będących stałymi mieszkańcami Miasta Pruszcz Gdański w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Pruszcz Gdański. NIE Uchwalony obowiązujący
87/2019 2019-05-28 w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursów ĄRodzinny Ogród DziałkowyÓ oraz ĄDziałka roku 2019Ó. NIE Uchwalony obowiązujący
86/2019 2019-05-28 w sprawie ustalenia Regulaminu konkursów ĄRodzinny Ogród DziałkowyÓ oraz ĄDziałka roku 2019Ó. NIE Uchwalony obowiązujący
85/2019 2019-05-28 w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu "Najpiękniejsza posesja, najpiękniejszy balkon Pruszcza Gdańskiego w 2019 roku." NIE Uchwalony obowiązujący
84/2019 2019-05-28 w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu ĄNajpiękniejsza posesja, najpiękniejszy balkon Pruszcza Gdańskiego w 2019 rokuÓ. NIE Uchwalony obowiązujący
83/2019 2019-05-28 w sprawie upoważnienia do złożenia oświadczenia woli w imieniu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański. NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia