wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
10/2020 2020-01-15 w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej NIE Uchwalony obowiązujący
9/2020 2020-01-15 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszcz Gdański w 2020 r. – Wspieranie działalności klubów sportowych, realizujących zadania na rzecz rozwoju szachów na terenie Miasta Pruszcz Gdański w roku 2020 NIE Uchwalony obowiązujący
8/2020 2020-01-15 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszcz Gdański w 2020 r. – Wspieranie działalności klubów sportowych, realizujących zadania na rzecz rozwoju taekwondo na terenie Miasta Pruszcz Gdański w roku 2020 NIE Uchwalony obowiązujący
7/2020 2020-01-13 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu projektów z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszcz Gdański w 2020 r. – Wspieranie działalności klubów sportowych, realizujących zadania na rzecz rozwoju szachów na terenie Miasta Pruszcz Gdański w roku 2020 NIE Uchwalony obowiązujący
6/2020 2020-01-13 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu projektów z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszcz Gdański w 2020 r. – Wspieranie działalności klubów sportowych, realizujących zadania na rzecz rozwoju taekwondo na terenie Miasta Pruszcz Gdański w roku 2020 NIE Uchwalony obowiązujący
5/2020 2020-01-08 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, zawartego w Programie Współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 NIE Uchwalony obowiązujący
4/2020 2020-01-07 w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w 2020 roku. NIE Uchwalony obowiązujący
3/2020 2020-01-07 w sprawie kontroli realizacji zadań obrony cywilnej na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w 2020 roku. NIE Uchwalony obowiązujący
1/2020 2020-01-02 w sprawie powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 dla miasta Pruszcz Gdański. NIE Uchwalony obowiązujący
256/2019 2019-12-31 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego z zakresu Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, zawartego w Programie Współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 NIE Uchwalony obowiązujący
255/2015 2019-12-31 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, zawartego w Programie Współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 NIE Uchwalony obowiązujący
261/2019 2019-12-30 wprowadzenia Procedury określającej zasady i tryb przeprowadzania kontroli instytucjonalnej w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański, w jednostkach organizacyjnych, instytucjach kultury i w zakładzie budżetowym Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, NIE Uchwalony obowiązujący
260/2019 2019-12-30 w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w podróży służbowej samochodem, motocyklem niebędącym własnością Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim na rok 2020. NIE Uchwalony obowiązujący
258/2019 2019-12-30 w sprawie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański NIE Uchwalony obowiązujący
257/2019 2019-12-30 w sprawie zmiany REGULAMINU ORGNIZACYJNEGO URZĘDU MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI. NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia