wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
143/2019 2019-08-20 w sprawie przeprowadzeniania treningu miejskiego systemu wykrywania i alarmowania NIE Uchwalony obowiązujący
142/2019 2019-08-19 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób od 55 roku życia w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2018 - 2020, realizowanego w roku 2019. NIE Uchwalony obowiązujący
141/2019 2019-08-19 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański na rok 2019. NIE Uchwalony obowiązujący
140/2019 2019-08-19 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych NIE Uchwalony obowiązujący
139/2019 2019-08-19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
138/2019 2019-08-14 w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie świadczenia rodzinnego, pn.: ĄPruszczański Bon Opiekuńczy NIE Uchwalony obowiązujący
137/2019 2019-08-14 w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie miasta Pruszcza Gdańskiego przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie miasta Pruszcza Gdańskiego przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich uprawnionych komitetów wyborczych, w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r NIE Uchwalony obowiązujący
136/2019 2019-08-12 w sprawie przyznania stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Pruszcz Gdański NIE Uchwalony obowiązujący
135/2019 2019-08-12 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Tysiąclecia 5 NIE Uchwalony obowiązujący
134/2019 2019-08-05 w sprawie powołania komisji konkursowej oraz wyznaczenia jej przewodniczącego do rozpatrzenia ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: ĄSzczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób od 55 roku życia w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2018 - 2020Ó, realizowanego w roku 2019. NIE Uchwalony obowiązujący
133/2019 2019-08-05 w sprawie powołania komisji konkursowej oraz wyznaczenia jej przewodniczącego do rozpatrzenia ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: ĄSzczepienia profilaktyczne przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV realizowane w Gminie Miejskiej Pruszcz GdańskiÓ, w latach 2019 – 2021. NIE Uchwalony obowiązujący
132/2019 2019-08-05 w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Pruszcz Gdański. NIE Uchwalony obowiązujący
131/2019 2019-08-01 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański na rok 2019. NIE Uchwalony oczekujący
130/2019 2019-08-01 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
129/2019 2019-08-01 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia