wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
185/2019 2019-10-15 w sprawie wdrożenia rozwiązań dla potrzeb dostępu do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach NIE Uchwalony obowiązujący
184/2019 2019-10-10 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 496/2 o pow. 3 875 m2 w obrębie 12, położonej przy ul. Wita Stwosza w Pruszczu Gdańskim, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, NIP 583-000-11-90, REGON 190275904, KRS 0000033455 NIE Uchwalony obowiązujący
183/2019 2019-10-09 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański na rok 2019. NIE Uchwalony obowiązujący
182/2019 2019-10-09 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
181/2019 2019-10-09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
180/2019 2019-10-04 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 47/5 o pow. 4 412 m2 w obrębie 14, działka nr 48 o pow. 977 m2 w obrębie 14, położonej przy ul. Zastawnej w Pruszczu Gdańskim, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, na rzecz ENERGA OZE S.A. z siedzibą w Gdańsku, NIP 583-23-72-895, REGON 192902676, KRS 0000512140. NIE Uchwalony obowiązujący
179/2019 2019-10-02 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie Nagrody Burmistrza Pruszcza Gdańskiego dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej NIE Uchwalony obowiązujący
178/2019 2019-10-01 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji majątku Urzędu Miasta Pruszcz Gdański NIE Uchwalony obowiązujący
177/2019 2019-09-26 w sprawie powołania komisji konkursowej oraz wyznaczenia jej przewodniczącego do rozpatrzenia ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: ĄSzczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób od 55 roku życia w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2018 - 2020Ó, realizowanego w roku 2019. NIE Uchwalony obowiązujący
176/2019 2019-09-26 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański na rok 2019. NIE Uchwalony obowiązujący
175/2019 2019-09-26 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
174/2019 2019-09-26 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
173/2019 2019-09-24 w sprawie aktualizacji Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Przuszcz Gdański i wrpowadzenia modułów zadaniowych. NIE Uchwalony obowiązujący
172/2019 2019-09-23 w sprawie zapewnienia obsługi i techniczno – materialnych warunków pracy obwodowym komisjom wyborczym powołanym na terenie miasta Pruszcza Gdańskiego w celu wykonania czynności związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r NIE Uchwalony obowiązujący
171/2019 2019-09-20 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Pruszczu Gdańskim, realizującego zadania określone w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2016 – 2022 dla miasta Pruszcz Gdański NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia