wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
225/2019 2019-12-10 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2020 z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym NIE Uchwalony obowiązujący
224/2019 2019-12-05 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański na rok 2019. NIE Uchwalony obowiązujący
223/2019 2019-12-04 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2020 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Miasta z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia – autyzmu, które będą świadczone w miejscu ich zamieszkania NIE Uchwalony obowiązujący
222/2019 2019-12-04 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2020 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: prowadzenie i rozwój infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi NIE Uchwalony obowiązujący
218/2019 2019-11-28 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO NIE Uchwalony obowiązujący
217/2019 2019-11-27 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański na rok 2019. NIE Uchwalony obowiązujący
216/2019 2019-11-25 w sprawie przedłużenia terminu prowadzonej kontroli problemowej w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Pruszczu Gdańskim. NIE Uchwalony obowiązujący
215/2019 2019-11-25 w sprawie korekty ustalonego Planu kontroli na 2019 rok w jednostkach organizacyjnych, zakładzie budżetowym, instytucjach kultury Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, niepublicznych i publicznych przedszkolach oraz w innych podmiotach którym udzielono środki publiczne z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański. NIE Uchwalony obowiązujący
214/2019 2019-11-25 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański na rok 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
213/2019 2019-11-25 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
212/2019 2019-11-25 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
211/2019 2019-11-22 w sprawie zmiany REGULAMINU ORGNIZACYJNEGO URZĘDU MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI. NIE Uchwalony obowiązujący
210/2019 2019-11-21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański. NIE Uchwalony obowiązujący
209/2019 2019-11-18 w sprawie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański ĄRejon ul. SłonecznejÓ NIE Uchwalony obowiązujący
207/2019 2019-11-15 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański na rok 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia