wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
63/2019 2019-04-17 W sprawie włączenia do "Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Pruszcz Gdański" historycznego układu ruralistycznego Pruszcza Gdańskiego. NIE Uchwalony obowiązujący
62/2019 2019-04-12 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Kole w Pruszczu Gdańskim. NIE Uchwalony obowiązujący
61/2019 2019-04-12 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański na rok 2019. NIE Uchwalony obowiązujący
60/2019 2019-04-12 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
59/2019 2019-04-12 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
58/2019 2019-04-11 w sprawie powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze miasta Pruszcz Gdański. NIE Uchwalony obowiązujący
57/2019 2019-04-11 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Pruszczu Gdańskim przy ul. Tysiąclecia 5 NIE Uchwalony obowiązujący
56/2019 2019-04-08 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 dla miasta Pruszcz Gdański. NIE Uchwalony obowiązujący
54/2019 2019-03-26 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański na rok 2019. NIE Uchwalony obowiązujący
53/2019 2019-03-26 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
52/2019 2019-03-26 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
51/2019 2019-03-20 w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Kole w Pruszczu Gdańskim. NIE Uchwalony obowiązujący
50/2019 2019-03-20 w sprawie upoważnienia do złożenia oświadczenia woli w imieniu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański. NIE Uchwalony obowiązujący
49/2019 2019-03-20 w sprawie upoważnienia do złożenia oświadczenia woli w imieniu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański. NIE Uchwalony obowiązujący
48/2019 2019-03-18 w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie miasta Pruszcza Gdańskiego przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich uprawnionych komitetów wyborczych, w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r. NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia