wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Urząd Miasta Pruszcz Gdański - Spotkania i konsultacje

Informacje:

Data Tytuł Autor informacji
2020-01-29 Protokół z VI posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański Ilona Nitka
2017-11-15 OGŁOSZENIE BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO w sprawie rozpoczęcia naboru na Członków Komitetu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański Burmistrz Pruszcz Gdański
2017-09-01 Projekt Uchwały Rady Miasta wraz z regulaminem Janusz Wróbel
2017-08-30 Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański przyjmującej Regulamin określający zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Janusz Wróbel
2017-07-28 Konsultacje społeczne - Projekt Uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański Wojciech Gawkowski
2017-07-21 Obwieszczenie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański przyjmującej i stanowiącej Regulamin określający zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. Wojciech Gawkowski
2016-07-18 Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Pruszcz Gdański. Radosław Gucwa
2016-06-03 Ogłoszenie w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Pruszcz Gdański. Janusz Wróbel-Burmistrz Pruszcza Gdańskiego
2016-05-12 Ogłoszenie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego Janusz Wróbel
2015-11-18 KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE UTWORZENIA RADY SENIORÓW MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI ORAZ NADANIA JEJ STATUTU Janusz Wróbel