wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
IX/95/2019 2019-09-18 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz uregulowania niektórych innych spraw związanych z jej poborem. TAK Uchwalony obowiązujący
IX/94/2019 2019-09-18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. TAK Uchwalony obowiązujący
I/9/2018 2018-11-19 w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/499/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz uregulowania niektórych innych spraw związanych z jej poborem. TAK Uchwalony obowiązujący
I/8/2018 2018-11-19 w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/498/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, składanych przez osoby fizyczne i prawne w okolicznościach uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku. TAK Uchwalony obowiązujący
LIV/499/2018 2018-11-08 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz uregulowania niektórych innych spraw związanych z jej poborem. TAK Uchwalony obowiązujący
LIV/498/2018 2018-11-08 w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, składanych przez osoby fizyczne i prawne w okolicznościach uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku. TAK Uchwalony obowiązujący
LIV/497/2018 2018-11-08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych TAK Uchwalony obowiązujący
LIV/496/2018 2018-11-08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości TAK Uchwalony obowiązujący
LII/477/2018 2018-10-03 zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/450/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 22 czerwca 2018 r. TAK Uchwalony obowiązujący
XLVIII/450/2018 2018-06-22 w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. TAK Uchwalony obowiązujący
XLVI/435/2018 2018-04-05 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobkach utworzonych przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański. TAK Uchwalony obowiązujący
XLVI/433/2018 2018-04-05 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański do partnerstwa w projekcie pn.: ĄE-urzędy PomorzaÓ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. NIE Uchwalony obowiązujący
XLI/394/2017 2017-12-19 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/117/2015 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania ulg. TAK Uchwalony obowiązujący
XL/372/2017 2017-11-08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIX/353/2017 2017-09-05 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz uregulowania niektórych innych spraw związanych z jej poborem. TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia