wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Szczercowie

Informacje o Zarządzeniu numer: 82/19

Tytuł aktu prawnego - pełny: Zarządzenie Nr 82/19 Wójta Gminy Szczerców z dnia 3 września 2019 r. w sprawie nabycia do zasobu Gminy Szczerców działki oznaczonej nr ewidencyjnym 323/1 położonej w obrębie Polowa
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie nabycia do zasobu Gminy Szczerców działki oznaczonej nr ewidencyjnym 323/1 położonej w obrębie Polowa
Numer: 82/19
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2019-09-03
Data wejścia w życie: 2019-09-03
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Gospodarka nieruchomościami, geodezja, geologia i kartografia
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Data publikacji: 2019-09-03
Komórka organizacyjna: Wójt Gminy Szczerców
Zarządzenie Treść zarządzenia [30,98 KB], data ogłoszenia pliku: 2019-09-04

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2019-09-04
Data udostępnienia informacji 2019-09-04