wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Szczercowie

Informacje o Uchwale numer: XXI/141/04

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała Rada Gminy w Szczercowie z dnia 27 sierpnia 2004r.w sprawie: wysokości stawek opłaty za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Tytuł aktu prawnego - skrócony: W sprawie: wysokości stawek opłaty za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Numer: XXI/141/04
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2004-08-27
Data wejścia w życie: 2004-10-05
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Podatki i opłaty lokalne
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje finansowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat
Data publikacji:
Uchwała Treść uchwały [39,19 KB], data ogłoszenia pliku: 2004-10-13

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2004-10-13
Data udostępnienia informacji 2004-10-13