wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Szczercowie

Sposoby załatwiania spraw

Grupa spraw 
Nazwa sprawy 
Prawna forma załatwiania 
Nazwa stanowiska 
USCZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZ DU STANU CYWILNEGO<br />inna forma prawnaKierownik Referatu USC i Spraw Obywatelskich
USCWPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO DO POLSKICH KSIĄG<br />- art73 ust1 pascDecyzja administracyjnaKierownik Referatu USC i Spraw Obywatelskich
USCSPROSTOWANIE OCZYWISTEGO BŁ DU PISARSKIEGO W AKCIE STANU CYWILNEGO<br />- art.28 pasc Decyzja administracyjnaKierownik Referatu USC i Spraw Obywatelskich
USCUZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO- art.36 pascDecyzja administracyjnaKierownik Referatu USC i Spraw Obywatelskich
USCREJESTRACJA ZDARZENIA Z ZAKRESU STANU CYWILNEGO, KTÓRE NASTĄPIŁO ZA GRANICĄ I NIE ZOSTAŁO ZAREJESTROWANE - art. 70 pascDecyzja administracyjnaKierownik Referatu USC i Spraw Obywatelskich
USCODTWORZENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO - art. 35 pascDecyzja administracyjnaKierownik Referatu USC i Spraw Obywatelskich
USCPRZYJ CIE OŚWIADCZENIA OD MAŁŻONKA ROZWIEDZIONEGO O POWROCIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA - art59 kroinna forma prawnaKierownik Referatu USC i Spraw Obywatelskich
USCWYDANIE ZAŚWIADCZENIA O MOŻNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ PRZEZ OBYWATELA POLSKIEGO<br />LUB CUDZOZIEMCA ZAMIESZKAŁEGO W POLSCE NIE MAJĄCEGO OBYWATELSTWA ŻADNEGO PAŃSTWAZaświadczenieKierownik Referatu USC i Spraw Obywatelskich
USCWydanie lub wymiana dowodu osobistego inna forma prawnaKierownik Referatu USC i Spraw Obywatelskich
USCSporządzenie aktu urodzenia - art. 40 ust1 pascinna forma prawnaKierownik Referatu USC i Spraw Obywatelskich
Strona 1 z 5 (45 procedur/y)Poprzednia[1]2345Następna