wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Szczercowie

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2017-01-162017-12-31Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.
2017-01-162017-01-31Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2017-01-132017-02-16Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
2017-01-132017-02-16Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
2016-12-092017-06-30 Informacja o podpisaniu umowy na dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi
2016-10-18 PROJEKT -Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
2016-10-142017-06-30Informacja o podpisaniu umowy na dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi
2016-10-042017-10-31Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
2016-06-092017-06-30Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
2016-04-26 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Szczerców w 2015 roku
Strona 1 of 8 (75 ogłoszeń)Poprzednia[1]2345678Następna