wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Szczercowie

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2018-04-252018-05-09Obwieszczenie Wójta Gminy SDzczerców
2018-04-20 Informacja Gminy Szczerców o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego
2018-04-182018-05-02Obwieszczenie Wójta Gminy szczerców o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
2018-03-272018-05-09Obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Szczerców wraz z prognoza oddziaływania na środowisko
2018-03-162018-05-31Obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców
2018-02-20 Obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2017-12-28 Informacja dotycząca rozstrzygniecia konkursu na wyłonienie realiatora w 2018r. programu polityki zdrowotnej
2017-12-152018-06-30Informacja Starosty Bełchatowskiego
2017-12-08 Zarządzenie Nr 126/17 Wójta Gminy Szczerców z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wyłonienie realizatora w 2018 r. programu polityki zdrowotmej pn. "Program zapewnienia dostepu do świadczeń z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców gminy Szczerców"
2017-11-14 Obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców o przystapieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców
Strona 1 of 9 (86 ogłoszeń)Poprzednia[1]23456789Następna