wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Szczercowie

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2018-06-20 Ogłoszenie o drugim przetargu publicznym nieograniczonym pisemnym na sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego Gminy Szczerców
2018-06-202018-07-03Obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców
2018-06-192018-07-05Obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2018-06-152018-07-02Obwieszczenie Wójta Gminy szczerców
2018-06-152018-07-02Obwieszczenie wójta Gminy Szczerców
2018-06-152018-07-02Obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców
2018-06-122018-08-06Obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wyłożenie do publicznego wglądu dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Niwy, ul. Mokra.
2018-05-30 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
2018-04-23 Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci w 2018 r. w Gminie Szczerców
2018-04-20 Informacja Gminy Szczerców o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego
Strona 1 of 10 (92 ogłoszeń)Poprzednia[1]2345678910Następna