wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Szczercowie

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2017-11-14 Obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców o przystapieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców
2017-11-14 Obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców o przystąpieniu do sporzadzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców
2017-11-14 Obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców o przystapieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr ewid. 835/3 połozonej w miejscowości Szczerców w gminie Szczerców
2017-10-17 "Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzacymi działalność pozytku publicznego na rok 2018" - PROJEKT
2017-06-19 Ogłoszenie Wójta Gminy Szczerców o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szczerców
2017-04-28 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie
2017-04-28 Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci w 2017 r. w Gminie Szczerców
2017-03-082018-12-31Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego
2017-03-082018-12-31Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego
2017-01-162017-12-31Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.
Strona 1 of 8 (78 ogłoszeń)Poprzednia[1]2345678Następna