wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Szczercowie

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2017-09-222017-10-09Obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców
2017-09-182017-10-04Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2017-08-072017-09-30Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego
2017-06-19 Ogłoszenie Wójta Gminy Szczerców o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szczerców
2017-04-28 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie
2017-04-28 Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci w 2017 r. w Gminie Szczerców
2017-03-082018-12-31Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego
2017-03-082018-12-31Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego
2017-01-162017-12-31Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.
2016-10-18 PROJEKT -Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
Strona 1 of 8 (77 ogłoszeń)Poprzednia[1]2345678Następna