wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Szczercowie

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2019-11-142019-11-29Obwieszczenie o decyzji na budowę elektrowni fotowoltaicznej
2019-11-142019-11-29Obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2019-11-122019-11-28Obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców w sprawie wszczęcia postępowania
2019-11-072019-11-23Obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2019-11-06 Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pn. "Ja i Ty razem My" działania integrujące środowisko osób niepełnosprawnych
2019-11-05 Projekt "Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
2019-10-312019-11-16Obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2019-10-30 Zarządzenie Nr 98/19 Wójta Gminy Szczerców z dnia 28 października 2019 r.
2019-10-17 Petycja
2019-09-16 I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Strona 1 of 13 (126 ogłoszeń)Poprzednia[1]234567111213Następna