wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Szczercowie

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
47/20 2020-05-25 w sprawie ustanowienia odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na działkach nr ewidencyjnych 9/3 w obrębie Grudna na rzecz PGE Dystrybucja S.A. NIE Uchwalony obowiązujący
46/20 2020-05-19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu turystyki i rekreacji ruchowej w 2020 roku NIE Uchwalony obowiązujący
45/20 2020-05-15 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 26/20 Wójta Gminy Szczerców z dnia 20 marca 2020 roku NIE Uchwalony obowiązujący
44/20 2020-04-29 w sprawie powołania Komisji Socjalno-Mieszkaniowej NIE Uchwalony obowiązujący
43/20 2020-04-29 w sprawie smiany Zarządzenia Nr 129/16 Wójta Gminy Szczerców z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Szczercowie NIE Uchwalony obowiązujący
42/20 2020-04-28 w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczerców za 2020 r. NIE Uchwalony obowiązujący
41/20 2020-04-28 w sprawie upoważnienia dla dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie do użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość NIE Uchwalony obowiązujący
40/20 2020-04-28 w sprawie upoważnienia dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubcu do użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość NIE Uchwalony obowiązujący
39/20 2020-04-28 w sprawie upoważnienia dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Chabielicach do użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość NIE Uchwalony obowiązujący
38/20 2020-04-28 w sprawie upoważnienia dla pełniącej obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Osinach do użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość NIE Uchwalony obowiązujący
37/20 2020-04-28 w sprawie upoważnienia dla dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie do użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość NIE Uchwalony obowiązujący
36/20 2020-04-28 w sprawie odwołania czasowego zamknięcia gminnego Targowiska na osiedlu "Zielone" w Szczercowie NIE Uchwalony obowiązujący
35/20 2020-04-22 w sprawie wyboru Członków Komisji Socjalno - Mieszkaniowej w Urzędzie Gminy w Szczercowie oraz zasad i zakresu jej działania NIE Uchwalony obowiązujący
34/20 2020-04-15 w sprawie zmian w budżecie gminy Szczerców na 2020 rok NIE Uchwalony obowiązujący
33/20 2020-03-31 w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczerców na 2020 r. NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia