wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Szczercowie

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
69/19 2019-07-18 w sprawie przyznania stypendiów za osiągnięte w roku szkolnym 2018/2019 wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. NIE Uchwalony obowiązujący
67/19 2019-07-10 w sprawie udzielenia Pani Dianie Adasiewicz - dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Lubcu pełnomocnictwa w zakresie realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica" NIE Uchwalony obowiązujący
66/19 2019-07-10 w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Kucharskiej - dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Chabielicach pełnomocnictwa w zakresie realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica" NIE Uchwalony obowiązujący
65/19 2019-07-10 w sprawie udzielenia Pani Reginie Kucharskiej - dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Osinach pełnomocnictwa w zakresie realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica" NIE Uchwalony obowiązujący
64/19 2019-07-09 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania NIE Uchwalony obowiązujący
63/19 2019-07-09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Chabielicach Pani Katarzynie Kucharskiej NIE Uchwalony obowiązujący
62/19 2019-07-08 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania NIE Uchwalony obowiązujący
61/19 2019-07-08 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubcu Pani Dianie Adasiewicz NIE Uchwalony obowiązujący
60/19 2019-07-05 w sprawie przekazania w użytkowanie środków trwałych będących własnością Gminy Szczerców Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu Gminy Szczerców NIE Uchwalony obowiązujący
59/19 2019-07-05 w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi gminy Szczerców NIE Uchwalony obowiązujący
58/19 2019-07-04 w sprawie przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 1245 i 1355 położonymi w obrębie wsi Chabielice - Kolonia oraz działki o numerze ewidencyjnym 3 położonej w obrębie Młynki NIE Uchwalony obowiązujący
57/19 2019-07-04 w sprawie wyznaczenia członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż, najem, dzierżawę lub oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy Szczerców NIE Uchwalony obowiązujący
56/19 2019-07-01 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego NIE Uchwalony obowiązujący
55/19 2019-07-01 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych NIE Uchwalony obowiązujący
54/19 2019-07-01 w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia