wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Szczercowie

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
85/19 2019-09-05 w sprawie ustanowienia odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na działkach o nr ewidencyjnych 1370/5, 1370/2 i 1732/2 w obrębie Szczerców, 348 w obrębie Brzezie, 529 w obrębie Szczercowska Wieś na rzecz PGE Dystrybucja S.A. NIE Uchwalony obowiązujący
84/19 2019-09-03 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/15 Wójta Gminy Szczerców z dnia 2 stycznia 2015r. w sparwie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczercowie NIE Uchwalony obowiązujący
83/19 2019-09-03 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym działki 2605 w obrębie Szczerców NIE Uchwalony obowiązujący
82/19 2019-09-03 w sprawie nabycia do zasobu Gminy Szczerców działki oznaczonej nr ewidencyjnym 323/1 położonej w obrębie Polowa NIE Uchwalony obowiązujący
80/19 2019-08-30 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania NIE Uchwalony obowiązujący
79/19 2019-08-30 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Osinach NIE Uchwalony obowiązujący
78/19 2019-08-30 w sprawie przedłożenia informacji z wykoniania budżetu Gminy Szczerców za I półrocze 2019 r. NIE Uchwalony obowiązujący
77A/19 2019-08-20 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. NIE Uchwalony obowiązujący
77/2019 2019-08-12 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych NIE Uchwalony obowiązujący
76/19 2019-08-09 w sprawie przyznania nagród Wójta Gminy Szczerców za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury NIE Uchwalony obowiązujący
75/19 2019-08-09 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych NIE Uchwalony obowiązujący
74/19 2019-08-05 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 119/17 Wójta Gminy Szczerców z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie upoważnienia osób do dokonywania zakupów dóbr i usług oraz podpisywania i opisywania faktur w Urzędzie Gminy Szczerców NIE Uchwalony obowiązujący
73/19 2019-08-05 w sprawie zmina w budżecie Gminy Szczerców NIE Uchwalony obowiązujący
72/19 2019-07-19 w sprawie przekazania w użytkowanie środków trwałych będących własnością Gminy Szczerców Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu Gminy Szczerców NIE Uchwalony obowiązujący
71/19 2019-07-19 w sprawie powołania i ustalenia regulaminu pracy Kapituły do rozpatrywania i zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia