wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Szczercowie

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
101/19 2019-11-06 w sprawie udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Gminy Szczerców NIE Uchwalony obowiązujący
99/19 2019-10-30 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 74/11 Wójta Gminy Szczerców z dnia 12 września 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ze zmianami. NIE Uchwalony obowiązujący
98/19 2019-10-28 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu nieograniczonego w drodze składania pisemnych ofert na sprzedaż środków trwałych będących własnością Gminy Szczerców oraz powołania Komisji przetargowej NIE Uchwalony obowiązujący
97/19 2019-10-17 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/19 Wójta Gminy Szczerców z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Szczerców NIE Uchwalony obowiązujący
96/19 2019-10-17 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Szczercowie na podstawie umowy o pracę NIE Uchwalony obowiązujący
95/19 2019-10-11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczerców na 2019 r. NIE Uchwalony obowiązujący
94/19 2019-10-09 w sprawie ustanowienia odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na działkach nr ewidencyjnych 193 w obrębie Lubiec, 9/3 i 252 w obrębie Grudna na rzecz NEXERA Sp. z o.o. NIE Uchwalony obowiązujący
93/19 2019-10-08 w sprawie powołania Zespołu ds. Odznaczeń i Nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Szczerców NIE Uchwalony obowiązujący
92/19 2019-10-03 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony część działki o nr ewidencyjnym 632 w obrębie Chabielice w celu umieszczenia infrastruktury technicznej NIE Uchwalony obowiązujący
90/19 2019-10-01 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony części działki o nr ewidencyjnym 699/4 w obrębie Niwy w celu umieszczenia infrastruktury techniczne NIE Uchwalony obowiązujący
88/19 2019-09-16 w sprawie przyjęcia regulaminu naboru uczestników do mikroprojektu pn. "Zwiększenie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców gminy Szczerców" NIE Uchwalony obowiązujący
87/19 2019-09-16 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 74/11 Wójta Gminy Szczerców z dnia 12 września 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ze zmianami NIE Uchwalony obowiązujący
86/19 2019-09-05 w sprawie udzielenia Pani Longinie Haładzie - pełniącej obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Osinach pełnomocnictwa w zakresie realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica" NIE Uchwalony obowiązujący
85/19 2019-09-05 w sprawie ustanowienia odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na działkach o nr ewidencyjnych 1370/5, 1370/2 i 1732/2 w obrębie Szczerców, 348 w obrębie Brzezie, 529 w obrębie Szczercowska Wieś na rzecz PGE Dystrybucja S.A. NIE Uchwalony obowiązujący
84/19 2019-09-03 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/15 Wójta Gminy Szczerców z dnia 2 stycznia 2015r. w sparwie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczercowie NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia