wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Informacje o planowanych sesjach Rady

Planowana data sesji 2020-01-30
Planowana godzina sesji 13:00
Planowane miejsce sesji Sala konferencyjna Urzędu Gminy Bełchatów

Planowany porządek obrad
<br />
 1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie, stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie protokołu XIX/2019.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie 25 Niedyszyna, stanowiącej własność Gminy Bełchatów.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bełchatów na 2020 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kurnosie Drugim.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domiechowicach.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzelowie.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łękawie.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bełchatów.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bełchatów             na rok 2020.
 13. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Bełchatów za 2019 rok.
 14. Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.
 15. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Gminy w okresie między sesjami.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad.

 


Projekty uchwał

Numer uchwały Tytuł uchwały
Uchwała Rady Gminy Bełchatów w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie 25 Niedyszyna, stanowiącej własność Gminy Bełchatów.
Uchwała Rady Gminy Bełchatów w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kurnosie Drugim
Uchwała Rady Gminy Bełchatów w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bełchatów na 2020 rok
Uchwała Rady Gminy Bełchatów w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kurnosie Drugim
Uchwała Rady Gminy Bełchatów w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Domiechowicach
Uchwała Rady Gminy Bełchatów w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrzelowie
Uchwała Rady Gminy Bełchatów w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janowie
Uchwała Rady Gminy Bełchatów w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łękawie
Uchwała Rady Gminy Bełchatów w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bełchatów
Uchwała Rady Gminy Bełchatów w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bełchatów na rok 2020
Uchwała Rady Gminy Bełchatów zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Olga Jaros
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Olga Jaros
Data wytworzenia informacji 2020-01-23
Data udostępnienia informacji 2020-01-23