wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Informacje o planowanych sesjach Rady

Planowana data sesji 2019-08-29
Planowana godzina sesji 10:00
Planowane miejsce sesji Sala konferencyjna Urzędu Gminy Bełchatów

Planowany porządek obrad
<br />
 1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie, stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XI/2019.
 4. Przyjęcie protokołu XII/2019.
 5. Przyjęcie protokołu XIII/2019.
 6. Przyjęcie protokołu XIV/2019.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Bełchatów i nadania jej Statutu.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bełchatów”.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym Gminy Bełchatów.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Bełchatów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bełchatów.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bełchatów.  
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bełchatów.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bełchatów na rok 2019.
 17. Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.
 18. Rozpatrzenie pism, które wypłynęły do Rady Gminy w okresie między sesjami.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad.

 


Projekty uchwał

Numer uchwały Tytuł uchwały
Uchwała Rady Gminy Bełchatów w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Bełchatów i nadania jej Statutu.
Uchwała Rady Gminy Bełchatów w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
Uchwała Rady Gminy Bełchatów z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie przekazania wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie
Uchwała Rady Gminy Bełchatów w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia ĄProgramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy BełchatówÓ
Uchwała Rady Gminy Bełchatów z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym Gminy Bełchatów
Uchwała Rady Gminy Bełchatów w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Bełchatów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Uchwała Rady Gminy Bełchatów w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bełchatów
Uchwała Rady Gminy Bełchatów w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bełchatów
Uchwała Rady Gminy Bełchatów z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bełchatów
Uchwała Rady Gminy Bełchatów z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bełchatów na rok 2019

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Olga Jaros
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Olga Jaros
Data wytworzenia informacji 2019-08-22
Data udostępnienia informacji 2019-08-22