wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Szczegóły informacji:

Konkurs ofert

Data: 2011-05-11
Autor:
Treść informacji / streszczenie:
Wójt Gminy Bełchatów ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczących wsparcia zadań z zakresu:
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób;
- podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

 Załączniki

Załącznik nr: 1
Szczegóły konkursu ofert [703,24 KB] , data ogłoszenia pliku: 2011-05-23

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2011-05-23
Data udostępnienia informacji 2011-05-23