wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Szczegóły informacji:

Konkurs ofert

Data: 2012-01-23
Autor:
Treść informacji / streszczenie:
Wójt Gminy Bełchatów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa, a także wypoczynku dzieci i młodzieży w Gminie Bełchatów w 2012 roku - zadanie zlecone do realizacji w formie wspierania realizacji zadania publicznego;
- działania w zakresie kultury i edukacji w Gminie Bełchatów w 2012 roku - zadanie zlecone do realizacji w formie wspierania realizacji zadania publicznego;
-działania z zakresu pomocy społecznej w Gminie Bełchatów w 2012 roku - zadanie zlecone do realizacji w formie wspierania realizacji zadania publicznego;

Szczegółowe informacje dotyczące otwartego konkursu ofert w załączniku.

 Załączniki

Załącznik nr: 1
Ogłoszenie o konkursie ofert [1,44 MB] , data ogłoszenia pliku: 2012-01-23

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2012-01-23
Data udostępnienia informacji 2012-01-23