wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Szczegóły informacji:

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych w 2012 roku

Data: 2012-01-31
Autor:
Treść informacji / streszczenie:
Wójt Gminy Bełchatów zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.) do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach komisji konkursowych, które zostaną powołane w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursów na realizację zadań publicznych w 2012 r.
Szczegóły informacji w załączniku.

 Załączniki

Załącznik nr: 1
Zaproszenie i formularz zgłoszenia [436,6 KB] , data ogłoszenia pliku: 2012-01-31

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2012-01-31
Data udostępnienia informacji 2012-01-31