wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Szczegóły informacji:

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Data: 2015-05-04
Autor: Brózda Lidia
Treść informacji / streszczenie:

Wójt Gminy Bełchatów informuje, iż od dnia 4 maja do 12 maja 2015 roku zostaną przeprowadzone konsultacje projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LV/467/2014 Rady Gminy Bełchatów z dnia 29 października 2014 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bełchatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 us t. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok".

 

Do udziału w konsultacjach zaprasza się wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Konsultacje rozpoczną się w dniu 4 maja 2015 roku i zostaną zakończone w dniu 12 maja 2015 roku.

 


 Załączniki

Załącznik nr: 1
Ogłoszenie w sprawie konsultacji [394,85 KB] , data ogłoszenia pliku: 2015-05-04
Załącznik nr: 2
Formularz zgłaszania uwag i opinii [199,73 KB] , data ogłoszenia pliku: 2015-05-04
Załącznik nr: 3
Projekt uchwały zmieniającej [307,59 KB] , data ogłoszenia pliku: 2015-05-04
Załącznik nr: 4
Uchwała Nr LV/467/2014 [4 MB] , data ogłoszenia pliku: 2015-05-04

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Artur Wilk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Lidia Brózda
Data wytworzenia informacji 2015-05-04
Data udostępnienia informacji 2015-05-04