wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Szczegóły informacji:

Informacja z przeprowadzonych konsultacjach

Data: 2015-05-14
Autor: Kamila Dłubakowska
Treść informacji / streszczenie:

Informacja w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LV/467/2014 Rady Gminy Bełchatów z dnia 29 października 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bełchatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.


 Załączniki

Załącznik nr: 1
Informacja [395,21 KB] , data ogłoszenia pliku: 2015-05-14

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2015-05-14
Data udostępnienia informacji 2015-05-14