wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Szczegóły informacji:

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Data: 2015-11-03
Autor: Brózda Lidia
Treść informacji / streszczenie:

Wójt Gminy Bełchatów informuje, iż od dnia 3 listopada do 12 listopada 2015 roku zostaną przeprowadzone konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Bełchatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok".
Do udziału w konsultacjach zaprasza się wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 


 Załączniki

Załącznik nr: 1
Ogłoszenie [287,03 KB] , data ogłoszenia pliku: 2015-11-03
Załącznik nr: 2
Formularz zgłaszania uwag i opinii [177,12 KB] , data ogłoszenia pliku: 2015-11-03
Załącznik nr: 3
Projekt Programu [3,6 MB] , data ogłoszenia pliku: 2015-11-03

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Artur Wilk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Lidia Brózda
Data wytworzenia informacji 2015-11-03
Data udostępnienia informacji 2015-11-03