wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Szczegóły informacji:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

Data: 2016-01-08
Autor: Kamila Dłubakowska
Treść informacji / streszczenie:

Wójt Gminy Bełchatów ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa, wspierania działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki, wspierania działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspierania działań na rzecz promocji i ochrony zdrowia.


 Załączniki

Załącznik nr: 1
Zarządzenie nr 1/2016 z ogłoszeniem [3,22 MB] , data ogłoszenia pliku: 2016-01-27
Załącznik nr: 2
Wzór oferty [100,89 KB] , data ogłoszenia pliku: 2016-01-27

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Artur Wilk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Lidia Brózda
Data wytworzenia informacji 2016-01-08
Data udostępnienia informacji 2016-01-27