wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Szczegóły informacji:

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Data: 2016-01-27
Autor: Kamila Dłubakowska
Treść informacji / streszczenie:

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) zaprasza się organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do zgłaszania swoich przedstawicieli do udziału w pracach komisji konkursowej dotyczących otwartego konkursu ofert ogłaszonego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


 Załączniki

Załącznik nr: 1
Zaproszenie [288,86 KB] , data ogłoszenia pliku: 2016-01-27
Załącznik nr: 2
Formularz zgłoszeniowy [335,1 KB] , data ogłoszenia pliku: 2016-01-27

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Artur Wilk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Kamila Dłubakowska
Data wytworzenia informacji 2016-01-27
Data udostępnienia informacji 2016-01-27