wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Szczegóły informacji:

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Data: 2016-03-09
Autor: Kamila Dłubakowska
Treść informacji / streszczenie:

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert i zawarcie umów na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa, wspierania działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki, wspierania działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspierania działań na rzecz promocji i ochrony zdrowia


 Załączniki

Załącznik nr: 1
Zarządzenie Nr 12/2016 [197,67 KB] , data ogłoszenia pliku: 2016-03-10

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Artur Wilk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Kamila Dłubakowska
Data wytworzenia informacji 2016-03-09
Data udostępnienia informacji 2016-03-10