wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Szczegóły informacji:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

Data: 2017-01-18
Autor: Olga Jaros
Treść informacji / streszczenie:

Wójt Gminy Bełchatów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa, wspierania działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki, wspierania działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspierania działań na rzecz promocji i ochrony zdrowia, wspierania działań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego, wspierania działań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.


 Załączniki

Załącznik nr: 1
Zarządzenie z ogłoszeniem [323,38 KB] , data ogłoszenia pliku: 2017-01-18
Załącznik nr: 2
Wzór oferty [695,79 KB] , data ogłoszenia pliku: 2017-01-18

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Adrian Ostrowski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Olga Jaros
Data wytworzenia informacji 2017-01-18
Data udostępnienia informacji 2017-01-18