wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Szczegóły informacji:

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

Data: 2017-02-08
Autor: Olga Jaros
Treść informacji / streszczenie:

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) zaprasza się organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do zgłaszania swoich przedstawicieli do udziału w pracach komisji konkursowej dotyczących otwartego konkursu ofert ogłoszonego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


 Załączniki

Załącznik nr: 2
Formularz zgłoszeniowy [37,5 KB] , data ogłoszenia pliku: 2017-02-08
Załącznik nr: 1
Zaproszenie [301,45 KB] , data ogłoszenia pliku: 2017-02-08

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Adrian Ostrowski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Olga Jaros
Data wytworzenia informacji 2017-02-08
Data udostępnienia informacji 2017-02-08