wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Szczegóły informacji:

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Data: 2017-11-28
Autor: Paulina Berent
Treść informacji / streszczenie:

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Bełchatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok"

W Programie dodano pkt 4 w
§ 10, na wniosek organizacji pozarządowej, złożony w ramach konsultacji dotyczących "Programu (..) na 2018 rok".


 Załączniki

Załącznik nr: 1
Informacja [3,71 MB] , data ogłoszenia pliku: 2017-11-28

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Paulina Berent
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Artur Wilk
Data wytworzenia informacji 2017-11-28
Data udostępnienia informacji 2017-11-28