wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Szczegóły informacji:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Data: 2018-01-05
Autor: Paulina Berent
Treść informacji / streszczenie:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa, wspierania działań
na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki, wspierania działań na rzecz promocji i ochrony zdrowia,
wspierania działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym oraz wspierania działań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.


 Załączniki

Załącznik nr: 1
Zarządzenie Nr 2/2018 [340,31 KB] , data ogłoszenia pliku: 2018-01-05
Załącznik nr: 2
Wzór oferty [695,79 KB] , data ogłoszenia pliku: 2018-01-05

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Artur Wilk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2018-01-05
Data udostępnienia informacji 2018-01-05