wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Szczegóły informacji:

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT:

Data: 2019-01-08
Autor: Paulina Berent
Treść informacji / streszczenie:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa, wspierania działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki, wspierania działań na rzecz promocji i ochrony zdrowia, wspierania działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wspierania działań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności


 Załączniki

Załącznik nr: 1
Zarządzenie Nr 3/2019 [355,94 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-01-08
Załącznik nr: 2
Rozporządzenie [1,92 MB] , data ogłoszenia pliku: 2019-01-21
Załącznik nr: 3
Zarządzenie Nr 7/2019 [129,67 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-01-21

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Artur Wilk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2019-01-08
Data udostępnienia informacji 2019-01-08