wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Szczegóły informacji:

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Data: 2012-10-23
Autor:
Treść informacji / streszczenie:
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Bełchatów w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Bełchatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok".

 Załączniki

Załącznik nr: 1
Ogłoszenie [456,61 KB] , data ogłoszenia pliku: 2012-10-23
Załącznik nr: 2
Uchwała - projekt [556,78 KB] , data ogłoszenia pliku: 2012-10-23
Załącznik nr: 3
Formularz zgłaszania uwag i opinii [29 KB] , data ogłoszenia pliku: 2012-10-23

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2012-10-23
Data udostępnienia informacji 2012-10-23